Advokatfirmaet Amandusson - Logo

ADVOKATFIRMAET AMANDUSSON OPLYSER

Advokatfirmaet Amandusson er forsikret hos HDI-Gerling Forsikring.

Salær mv. for vort arbejde fastsættes af retten ud fra de vejledende takster der findes på Domstolstyrelsens hjemmeside. Pt. 2.237,50 kr pr time inkl. moms. Sagsomkostninger afholdes i første omgang af statskassen, men kan blive opkrævet hos dig hvis du findes skyldig.

Advokatfirmaet Amandusson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og ar reglerne om god advokatskik. jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De særlige regler der gælder for udførelse af advokatvirksomhed findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær mv og adfærd behandles af Advokatnævnet. Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Advokatfirmaet Amandusson anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Amandusson, opbevarer data i overenstemmelse med GDPR, således, at materiale opbevares forsvarligt og slettes efter sagens afslutning. Det skal oplyses, at Retsplejeloven sætter væsentlige begrænsninger i klienters rettigheder til indsigt i materialet, udlevering og sletning.

Amandusson_Forsvarsadvokat

Vi bruger cookies på hjemmesiden til statistik og målrettet markedsføring fra os selv og fra 3. parter. Ved at fortsætte på sitet accepterer du brugen af cookies.