Advokatfirmaet Amandusson - Logo

Priser | Salær

Salæret mv. for vores arbejde fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her på  domstolstyrelsens hjemmeside.

Det fremgår af taksterne, at salæret mv. fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.262,50 inkl. moms. Salæret mv. betales i første række af statskassen. Hvis du skulle blive fundet skyldig, bliver salæret mv. efterfølgende opkrævet hos dig.

Advokatfirmaet Amandusson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salærer mv. og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Advokatfirmaet Amandusson anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Amandusson har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i CNA Insurance Denmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Rasmus Amandusson_brug for forsvarsadvokat_

Vi bruger cookies på hjemmesiden til statistik og målrettet markedsføring fra os selv og fra 3. parter. Ved at fortsætte på sitet accepterer du brugen af cookies.